please activate JavaScript in your browser
Cavalor
Paarden
  

Startseite
Producten
MeinCAVALOR
Corporate Info
Qualit├Ątsgarantien
Zeugnisse
FAQs            
Haftung
Verkaufsstellen
Registratie
Evenementen
Nieuws
Cavalor
 
Aansprakelijkheid
 
De pagina's in deze website bevatten informatie van algemene aard.
Geen van deze pagina's noch de verwijzingen naar andere gekoppelde pagina's drukken een opinie uit. Consulteer onze specialisten voor elk advies of bijstand.
De bezoeker van deze site is de enige verantwoordelijke voor elke eventuele beslissing. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheid, onnauwkeurigheid of vergissingen in deze website.
 
Verwijzingen
 
Onze website bevat verwijzingen naar andere sites. Wij zijn van oordeel dat deze verwijzingen interessant zijn, maar kunnen noch de inhoud noch het gebruik gemaakt van deze websites garanderen.
 
Privacy
 
CAVALOR en Versele Nutrition respecteren de privacy van de gebruikers van
deze website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via deze website, en
het gebruik dat CAVALOR en Versele Nutrition van deze gegevens maken, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.